Tjänster

Taxi Ängelholm erbjuder primärt följande tjänster:
Taxi
Flygtaxi
Budkörning
Färdtjänst
Skolskjuts

men vi har även en stor Tvätthall för allmänheten.

Persontransporter

Om du önskar förbeställa en bil så bör det ske minst en timme innan den önskade tiden.

Om du vill förbeställa en bil vardagar före klockan 07.00 är vi tacksamma om du gör det före klockan 20:30 kvällen innan.

Du kan givetvis beställa en omgående transport men viss väntetid kan förekomma.

Har du något viktigt att passa (tex. möte, tåg, flyg)
så tala om det för telefonisten vid beställningen.

Lämna gärna telefonnummer där vi kan nå dig om något inträffar.

Har du några speciella önskemål så som tex. kombi, storbil m m
så meddela oss detta vid beställningen.

Tala om var taxin skall stanna om du bor så att det är svårt eller olämpligt att köra fram till porten.

Rulla till toppen