Historia

Ängelholms bilstation

1927

Ängelholms Droskägareförening UPA startades 1927 av dåvarande droskägare, som hade sina bilar i hemmet och själva skötte telefonpassningen med hjälp av familjen. På den tiden ingick det 10 bilar i den ekonomiska föreningen. Den nya sammanslutningen fick sitt första kontor på Järnvägsgatan 3, nuvarande Allercrantz hus, där bl a hotell Continental ligger. Starten var blygsam, med endast en telefonlinje in, tel: 407. Detta telefonnummer användes ända in på 80-talet, men då med 10 framför 10407.

40-talet

Hörnet Vaktgatan och Östergatan.
Samlingsplats för den tidens åkare,
drosk-, lastbils- och bussägare.
Bror Källströms bil, med gengasaggregat,
mitt under brinnande kriget.
Bilen en 39 års Plymouth.

Under den tiden var 407 detsamma som taxi för Ängelholmarna i gemen. 1942 var året som första flytten gjordes, men bara till huset vägg i vägg med den dåvarande hemvisten. Järnvägsgatan 5-7 blev den nya adressen, i fotograf Brinks fastighet. Den nya lokalen var lite rymligare, men ganska kall vintertid, vid kallt väder frös fönsterrutan mot gatan igen.

Bilarnas hållplats bestod av en rad parkeringsplatser på torget och en rad på Järnvägsgatan, men senare flyttades hållplatsen för bilarna in helt och hållet på torget. Efter krigstid och gengasens tid, i slutet på 40 talet, skulle samhället gå in i mera normala förhållanden. Då kom från andra länder, framför allt Amerika, bilar som lämpade sig väl för taxitrafik, som fick beställas och det var ganska långa leveranstider. Dessa bilar var rymliga och kunde ta sju passagerare, men var med dagens mått mycket bensintörstiga, 1,5 – 2 liter milen var inte ovanligt. Men vem tänkte på bensinåtgång, man slapp ju gengasen. Bensinpriset kunde pendla ganska mycket på den tiden också, men höll sig hela tiden under en krona per liter. Dagskassorna, dvs inkört belopp var också ganska blygsamma. Kom man över hundralappen på ett vanligt pass, fick man vara glad.

50-talet

En av dom första eldsjälarna, Tullgren,
finns med på bilden tagen vid föreningens 30-års jubileum.
Året är 1957.
Knut Bengtsson provar radioanläggningen.

I början av 50-talet började man kunna se Volvobilar i taxitrafik. Först en något ”äldre” modell och sedan den som i folkmun kallades för ”Suggan”. Suggan var rymlig och praktisk, den tog en hel del av taximarknaden.
I takt med att det kom fler och fler privatbilar hos allmänheten, blev taxibranschen ganska trängd och man fick börja att tänka i andra banor. Taxiägarna i de mindre orterna ville ha samarbete med beställningscentraler, som t ex Rebbelbergabilen som köptes in av Taxi Ängelholm i början av 50-talet (taxi 11). Den följdes av Höjabilen 1953 (taxi 12). 1957, var det dags att fira föreningens 30-års jubileum. Festligheterna hölls i Åvallas festlokal på Kyrkogatan (nuvarande församlingsgården). Det var en trevlig tillställning, där det berättades minnen från gamla tider av före detta aktörer som hade ställt upp ganska mangrant.

I slutet av 50-talet blev kommunikationsradion allt vanligare i taxibilar. I Ängelholm infördes den 1959. Det var en ganska stor och tung anläggning, jämfört med dagens små och smidiga apparater.
Tiden därefter kom bilarnas storlek i taxibranschen att förändras, från stora och ganska bensinslukande bilar till mindre och i många fall dieseldrivna.
Opel Kapitän och Mercedes hade nästan totalt grepp om marknaden under en tid.

60- och 70-talet

Under 60-talet skedde inga större förändringar på Taxi Ängelholm. Skolkörningar var ganska vanliga på den tiden. I slutet på 60, och början på 70-talet började samhällsbetalda körningar bli ganska vanliga. Det var aldrig frågan om anbud på den tiden, utan vederbörande tjänsteman ringde och frågade om vi kunde åtaga oss uppdragen, och då till gällande taxa.
De som drev taxirörelser på landsbygden, oftast som enbilsåkare, ville få mer reglerade förhållanden och för att slippa dygnetruntpassning blev det vanligt att man sökte sig till beställningscentraler i städer och samhällen, så också i Skälderviken. I slutet av 70-talet blev taxi 13 och taxi 14 medlemmar i Taxi Ängelholm.

80-talet

Sammanslagningen av tre taxibolag.
Bertil Hansson, IBATA,
Bertil Aneslätt, Taxi Ängelholm AB,
Kjell Lönn, Hjärnarps taxi.

Den historiska sammanslagningen av tre taxibolag. Bertil Hansson IBATA, Bertil Aneslätt Taxi Ängelholm AB och Kjell Lönn Hjärnarps taxi.

På 80-talet, när allting snurrade på ordentligt, gick också vår bransch bra, men kraven på fri etablering blev allt vanligare, för att tillgång och efterfrågan skulle komma i paritet med varandra.
Under denna tid tyckte Algot Hansson i Vejbystrand att det var tid att dra sig tillbaka, sonen tog över och sökte sig till Ängelholm, detta blev taxibil 15.
Taxi Ängelholm ombildades till aktiebolag 1989.

90-talet

Stortorget

90-talet blev en händelserik period i Taxi Ängelholms historia. Taxistationen flyttade från stortorget till järnvägsstationen.
Den 1 mars 1996 slogs taxi IBATA i Munka Ljungby och Hjärnarps taxi ihop med Taxi Ängelholm AB. Antalet taxifordon ökade därmed från 16 till 22. Samtliga fordon utgick och dirigerades från Taxi Ängelholms lokaler på järnvägsstationen i Ängelholm, som syns i bakgrunden på bilden t.v.

Mellan 1998 fram till 2020 bedrev Taxi Ängelholm AB även kioskverksamhet i stationshuset och ansvarade då även för biljettförsäljningen åt SJ och Skånetrafiken

2000-talet

Preem-macken på Östergatan 56.

Den 5 december 2001 inleddes en ny epok. Ett helt nytt huvudkontor skapades i den f d butiken på Preem-macken på Östergatan 56. Hit flyttades administrationen samt inte minst själva telefonväxeln.
Den nya beställningscentralen drevs fr o m nu av det nya bolaget BECAB och den 1 februari 2002 flyttade även Bjäre Taxi:s telefonister hit. Navet för den framtida verksamheten var bildad. Härigenom förstärktes vårt samarbete med Båstad väsentligt. De helt nyinredda lokalerna skapade förutsättningar för den framtida utvecklingen. Vår egen tvätthall blev en stor tillgång, både för taxinäringen men också för allmänheten som fick ett ställe där de kunde hyra tvättplats för att själv tvätta sin bil. Järnvägsstationen förvandlades till en filial där vi fortfarande bedriver biljettförsäljning åt SJ och Skånetrafiken samt sköter pakethantering åt Bussgods.

Från år 2000 har ökad konkurrens och vidgade verksamhetsområden medfört behov av nya arbetsuppgifter bredvid det traditionella chaufförsarbetet. Resurser måste finnas för marknadsföring och mycket mer och Taxi Ängelholm har bl. a satsat på utveckling av ny teknik samt utnyttjat EU:s Växtkraft mål 4 och 3-projekt vid utbildningsinsatser.
GPS-navigeringens intåg 2002 har medfört att de flesta taxifordonen har sina kartor i pappersformat i handskfacket. Trafikplaneringen förändrades genom att ett heldatoriserat system fördelade beställningarna till rätt fordon i enlighet med kundens önskemål. Detta hjälpmedel kallas autodispatch.

Under 2007 har tekniken ytterligare uppdaterats. För att detta skulle vara möjligt att genomföra krävdes ett utvidgat samarbete med våra kolleger i Helsingborg och Landskrona. Bjäre Taxi är naturligtvis kvar i denna 4-parts sammanslutning på teknikområdet. Med nya sändarantenner på nya geografiska lägen och tillsammans med större datakapacitet har vi fått en högkvalitativ kommunikation mellan Varberg och Köpenhamn.
Taxi Ängelholm firade 2007 sitt 80-års jubileum! En anmärkningsvärd ålder som inte nåtts utan rader av seriösa och professionella aktörer i form av åkare, chaufförer, telefonister och administrativ personal.
Taxi Ängelholm förvärvade 2009 Båstad Taxis verksamhet, bestående av 4 bilar.

Ägarna och den exekutiva ledningen för bolaget har en uttalad ambition att i ytterligare 80 år, vidareutveckla och förstärka vår organisation i takt med de förväntningar våra kunder och uppdragsgivare ställer. Detta parat med det miljöansvar som vi i vår miljöpolicy har beslutat att följa.

2010-talet

Transportgatan 9A.
Vår nuvarande taxistation.

Oktober 2012 flyttade vi åter igen till ett nytt huvudkontor som skapades enligt våra önskemål på adressen Transportgatan 9A beläget på Kungsgården i Ängelholm.
Här byggdes det utöver kontorsdelen, även en helt ny tvätthall med fyra tvättplatser för både allmänheten och våra egna fordon.

I samband med detta uppgraderade vi även vårt växelsystem till att använda sig av IP-telefoni i stället för traditionellt telefonisystem.

2017 fyllde vi 90 år och kunde blicka tillbaka på en utveckling av transporter som man kanske inte kunde tänka sig när det startade 1927.

Men tack vare god sammanhållning och kamratskap inom företaget, samt en trogen kundkrets har vi kommit till dagens Taxi Ängelholm.

Rulla till toppen