Beräkna pris

BERÄKNA PRIS

SAMMA TAXOR HELA ÅRET!
Skriv in dina adresser där du vill bli upphämtad och lämnad i rutorna nedan.
Enklast är att börja med gatunummer!
Platser, hotell, restauranger går också ofta bra att ange.

  • Från Ängelholms flygplats tar vi 31:- extra på grund av en terminalsavgift som flygplatsen debiterar oss.
  • Priset förutsätter att bästa väg är körbar, att det inte finns avstängningar eller dylikt som framtvingar omvägar.
  • Extra stopp, avvikelser från bästa vägval samt eventuell väntetid ingår inte.
  • Båstad Järnvägsstation. Google Maps har ett kartfel. Var noga med att välja Båstads Station med versalt S i Station och Båstads med genetiv -s, annars blir priset fel cirka 100:- åt endera håll, beroende på vart man skall åka.För resa som börjar, slutar eller passerar i/genom Ängelholms kommun

TILL, FRÅN ELLER GENOM ÄNGELHOLM Vanlig bil Storbil 5-8p
Vard 7-18
Alla dagar 18-07 samt helger och röda dagar

För resa som börjar och slutar i Båstads kommun eller Laholms kommun utan att passera genom Ängelholms kommun

TILL, FRÅN BST/LAHOLM UTAN ATT GÅ GENOM ÄHLM Vanlig bil Storbil 5-8p
Vard 7-18
Alla dagar 18-07 samt helger och röda dagar