Klippan färdtjänst

Sen februari 2019 gäller nya egenavgifter för Klippans Färdtjänstresenärer. Kontakta oss för mer information via 0435-17 17 0.

Med vänlig hälsning, Taxi Ängelholm