Färdtjänst

Även om färdtjänst är en slags taxitjänst, lever den ändå sitt eget liv. Vi är mycket medvetna om hur personer med färdtjänstbehov kan behöva speciell uppmärksamhet och service.
Sedan ett par år utför vi alla färdtjänstuppdrag för Klippans Kommun.