Bussgods

Sedan den 1/1 är vi inte längre ombud för Bussgods. Vi hänvisar till bussgods.se för mer information.

Bussgods är ett rikstäckande transportsystem som transporterar åt både företag och privatpersoner.
Till största del sker detta i befintlig busstrafik, i bussar som kör efter tidtabell.
Detta gör Bussgods till ett av de miljövänligaste transportalternativen, då man kör både passagerare och paket på samma gång.
Vi samarbetar också med Finska bussgods,Matkahoulto, vilket gör att man kan skicka gods mellan både Sverige och Finland.

Bussgods finns nära kunden, och vårt mål är att det skall vara enkelt och lätt att använda,

Oavsett om man är ett företag eller privatperson, skall du alltid känna dig välkommen till Bussgods!

Upplysningar: www.bussgods.se